Մաթեմատիկա 29.04.2020

1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

20451 – Քսան հազար չորս հարյուր հիսունմեկ

35740 – Երեսունհինգ հազար յոթ հարյուր քառասուն

30045 – Երեսուն հազար քառասունհինգ

64009 – Վաթսունչորս հազար ինը

300474 – Երեք հարյուր հազար չորս հարյուր յոթանասունչորս

2. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

6545 + 3218 – 3 x 700 = 7663

235 x 3 – 4200 : 60 = 635

8100: 90 + (35×6): 7= 120

3500 : 70 + (240 x 10) : 8 = 350

3. Ամսի քանի՞սն էր.

Այսօր ամսի քանի՞սն է։29
Քանի՞ երեքշաբթի օր ունի ապրիլը։4
Քանի՞ ուրբաթ օր ունի ապրիլը։4
Ամսի քանի՞սն էր մեկ ամիս առաջ։29
Ամսի քանի՞սն էր երկու օր առաջ։27
Ամսի քանի՞սն էր 3 շաբաթ առաջ։8
Ամսի քանի՞սն էր 20 օր առաջ։9

4. Աղյուսակից օգտվելով՝ լրացրո՛ւ աղյուսակը։

առարկա1 հատի
արժեքը
2 հատի
արժեքը
5 հատի
արժեքը
10 հատի
արժեքը
30 հատի
արժեքը
90 հատի
արժեքը
Մկրատ30060015003000900027000
Կտրիչ9018045090027008100
Քանոն1503007501500450013500
Ամրակ102050100300900
Մատիտ8016040080024007200
Կոճգամ20401002006001800
ԱռարկաՎճարեցԳնեց քանի հատ
Մկրատ9000 դրամ300 – 30
Կտրիչ1800 դրամ90 – 90
Քանոն1500 դրամ150 – 10
Ամրակ400 դրամ10 – 40
Մատիտ32000 դրամ80 – 400
Կոճգամ800 դրամ20 – 40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s