Մաթեմատիկա 30.04.2020

1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

1200 : 300 = 4

2500 : 50 = 50

6300 : 90 = 70

42000 : 700 = 60

56000 : 80 = 700

3600 : 90 = 40

256 x 7 = 200 x 7 + 50 x 7 + 6 x 7

3694 x 3 = 3000 x 3 + 600 x 3 + 90 x 3 + 4 x 3

1420 x 5 = 1000 x 5 + 400 x 5 + 20 x 5

3450 x 4 = 3000 x 4 + 400 x 4 +50 x 4

2145 x 6 = 2000 x 6 + 100 x 6 + 40 x 6 + 5 x 6

3748 x 2 = 3000 x 2 + 700 x 2 + 40 x 2 + 8 x 2

2. Ո՞ր կտորն է պակասում։

5

3. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա. Եվան հեքիաթների գիրքը սկսեց կարդալ ապրիլի 3-ին և այն վերջացրեց մայիսի 2-ին։ Քանի՞ էջանոց էր այդ գիրքը, եթե Եվան կարդում էր ամեն օր, օրական 4 էջ։

Լուծում 30×4=120

Պատ.՝ 120

Բ.Գարիկը խնդրագրքի խնդիրները սկսեց լուծել մարտի 27-ից և ավարտեց ապրիլի 10-ին։ Քանի՞ խնդիր լուծեց Գարիկը, եթե նա օրական լուծում էր 10 խնդիր։

Լուծում 15×10=150

Պատ.՝ 150

Գ.Տիգրանն ապրիլի 7-ին սկսեց կարդալ «Ամեն ինչ տիեզերքի մասին» հանրագիտարանը: Օրական 5 էջ կարդալով՝գիրքն ավարտեց մայիսի 12-ին։ Քանի՞ էջից էր բաղկացած հանրագիտարանը:

Լուծում 12+24=36

36×5=180

Պատ.՝ 180

Դ. Ալեքսանդրը, ապրիլի 4-ից սկսած.10 օր շարունակ, ամեն օր լուծեց 7 խնդիր։ Ընդամենը քանի՞ խնդիր լուծեց Ալեքսանդրը։

Լուծում 10×7=70

Պատ.՝ 70

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s