Մաթեմատիկա 07.05.2020

1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654.187 – վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485.950 – չորս հարյուր ութսունհինգ հազար ինը հարյուր հիսուն

475.100 – չոր հարյուր յոթանասունհինգ հազար հարյուր

2. Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով.

9475 = 9000 + 400 + 70 + 5

34567 = 30000 + 4000 + 500 + 60 + 7

236149 = 200000 + 30000 + 6000 + 100 + 40 + 9

3. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

30 x 10 = 300

70 x 4 = 280

50 x 90 = 4500

20 x 600 = 12000

6000 x 30 = 180000

500 :100 = 5

9000 : 10 = 900

350 : 7 = 50

6300 : 900 = 7

56000 : 80 = 700

4. Որոշի՛ր յուրաքանչյուր առարկայի արժեքը։

2 ջնջիչ – 200 դրամ

1 մկրատ,1 ջնջիչ – 450 դրամ

1 մկրատ,1 քանոն – 450 դրամ

Լուծում 200:2=100

450-100=350

450-350=100

Պատ.՝ 100 , 350,100

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից մեկական գնելու համար։

Լուծում 200:2=100

450-100=350

450-350=100

Պատ.՝ 100 , 350,100

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից տասական գնելու համար։

Լուծում 100×10=1000

100 x10=1000

350×10=3500

Պատ.՝ 1000 ,1000 , 3500

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s