Մեղվապահ պապը

Մեղվապահ է Արմո պապս, աստվածատուր մեղվապահ։

Հիվանդանաս ՛ անուշ մեղրով կբուժի քեզ անհապաղ։

Կբուժի ու կպատմի քեզ ծաղիկներից, դաշտերից

ԵՎ, իհարկե, ամենից շատ ՛ մեղուներից պաշտելի։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s