Սեպտեմբերի 22-25 Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ


1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։
․ 67 – 60 + 7
․ 308 – 300 + 8
․ 4552 – 4000 + 500 + 50 + 2
․ 50305 – 50000 + 300 + 5

 1. Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։
  ․ 6‧10000+2‧1000+5‧10+5‧1= 60000+ 2000+ 50+ 5= 6255
  ․ 4‧100000+3‧100+2‧1= 400000+ 300+ 2= 433000
  ․ 5‧100000+4‧10000+3‧1000+8‧100+7‧10+2‧1= 500000+ 40000+ 3000+ 70+ 2= 543872
  ․ 1‧100000+4‧10000+2‧1000+6‧100+6‧10+8‧1= 100000+ 40000+ 2000+ 600+ 60+ 8= 142668
  3․ Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝
  ․ 7 տասհազարյակից, 3 հազարյակից և 8 միավորից – 73008
  ․ 2 հազարյակից, 2 հարյուրյակից և 2 միավորից – 2202
  ․ 5 հարյուրհազարյակից, 5 հազարյակից և 5 տասնյակից – 50550

4․ Որքանո՞վ կմեծանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության հինգերորդ կարգում գրված
թվանշանը փոխարինենք 8-ով։84581 -34581 =

Թվերի կցագրում

Օրինակ՝ Եթե 56-ին ձախից կցագրենք 2 թվանշանը, ապա կստանանք 256 թիվը։ 256-ը
56-ից մեծ է 200-ով։

256
Եթե 478-ին ձախից կցագրենք 2 թվանշանը, ապա կստանանք 2478 թիվը։ 2478-ը 2478-
ից մեծ է 2000-ով։

5․ Որքանո՞վ կմեծանա 48 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։ 448
6․ Որքանո՞վ կմեծանա 529 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 3 թվանշանը։ 3529

7․ Հայկը Գագիկին առաջարկեց մտապահել որևէ եռանիշ թիվ և այդ թվին ձախից կցագրել
3 թվանշանը, այնուհետև ստացված թվից հանել մտապահած թիվը։ Արդյունքը Հայկին պարզ էր։ Ո՞րն էր այն։3000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s