Երաժշտական վիկտորինա Կոմիտասյան օրեր

  1. Այբենգիմ

2․ Ջան բաղ եմ արել

3․ Կաքավիկ

4. Հոյ իմ նազան

5. Լորիկ

6. Իլիլիկ – դիլիլիկ

7. Սար – սար

8. Փեսեն եկավ տեղ չկա

9. Այ լորիկ

10. Սաթոյին գովելու համար ենք եկել

11. Դե հէ զնգը, զնգը

12․ Ջան նազան

13. Շողեր ջան

14. Հայր մեր

15. Ձիուկ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s