Սեպտեմբերի 22-25 տնային առաջադրանքների փաթեթ

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

  • 24 – 20 + 4
  • 267 – 200 + 60 + 7
  • 3254 – 3000 + 200 + 50 + 4
  • 10201 – 10000 + 200 + 1

2 Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

  • 2‧100000+4‧100+5‧1= 200000 + 400 + 5 = 200045
  • 8‧10000+3‧1000+2‧10= 80000 + 3000 + 20 = 80032
  • 4‧100000+3‧10000+2‧1000+7‧100+4‧10+5‧1= 400000 + 30000 + 2000 + 700 + 40 + 5 = 432745

3 Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

  • 5 հազարյակից, 2 հարյուրյակից 5200
  • 4 հարյուրհազարյակից և 3 տասնյակից 4300

4․ Որքանո՞վ կփոքրանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 2-ով։34281 300-ով

Թվերի կցագրում

5․ Որքանո՞վ կմեծանա 18 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։418 400- ով

6․ Որքանո՞վ կմեծանա 487 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 3 թվանշանը։3487 3000- ով

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s