Տնային առաջադրանք 8

Դասարանական առաջադրանքներ․
1․Համեմատի՛ր


․ 385 < 4589
․ 22024 < 22316
․ 653214 < 653231
․ 35647 = 35647
․ 385 < 4589
․ 22024 < 22316
․ 653231 = 653231
․ 120024 > 119924
2․Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։
․ 288 < 295

. 5712 < 57682
․ 7235>7943

. 723578>723948
․ 7412>7424
3․ Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20 կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ
օրվա անցած ճանապարհից։ Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու
օրում։4
Տնային առաջադրանքներ․
1․ Համեմատի՛ր
․ 35 < 589
․ 22424 > 45316
․ 7534 < 25321
․ 145647 < 351447
․ 55385 > 55458
․ 258788 < 258789
․ 44784 = 44784
․ 147682 < 47816

2․Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։
․ 6507 > 651
․ 52785 < 52915 , 406754 < 406954

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s