Տնային առաջադրանք

Հնչյունը լսվում է և արտասանվում է, իսկ տառը գրվում է։Տառը հնչյունի նշան է։Հայերենում երեսունվեց հնչյուն կա։

Դրանք արտահայտվում են երեսունինը տառերով։երեսունվեց հնչյուներից վեցը ձայնավոր են (ա, ի, ու, ե, օ), իսկ երեսունը բաղաձայն (բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ,ք,ֆ)

Է և ե տառերը է հնչյունի նշաններն են։

Օ և ո տառերը օ հնչյունի նշաններն են։

Ե և ո տառերը կարող են մեկից ավելի հնչյուն արտահայտել (ե – յէ,ո – վօ)։

Մեկից ավելի հնչյուն է արտհայտում նաև և տառը (կա ՛ մ էվ, կա ՛ մ յէվ)։

Իսկ հիմա գրի ՛ ր վարժություները։

  1. Տրված բառերում ո՞ր տառերով (նշաններով) է գրվել է հնչյունը։ Շարքը շարունակի՛ր

Էջ, էի, էգ, էքսկուրսիա, կես, սեր, տեր, հավերժ, բազե, րոպե, երես, վերև, կեր, ելակ

  1. Տրված բաերում ո ՞ ր տառերով (նշաններով) է գրվել օ հնչյունը։ Շարքը շարունակի՛ր Օր, օգուտ, օտար, օղակ, մորեխ, նոր, կտոր, սովորել, պահածո, երեկո, կինո, ոզնի, ոչխար
  2. Տրված բարերում ե և ո տառերն ինչպե ՞ ս են կարդացվում։ Ա և Բ շարքերը ինքդ շարունակիր։ Ա․ Եղանակ, երազ, երամ, երկիր,երդում, եռալ, եղնիկ, ելակ, երես, երկու, ես, երջանկություն
  3. Բ․ Ոզնի, ող, որս, ոսկոր, ոստ, որակ, ոտք, ողջյուն,որսորդ,ողկույզ,ոստիկան, ողբալ,ողնաշար,ոլոռ,որդ,որջ
  4. Տրված բառերում և տառն ենչպե ՞ ս է կարդացվում։
  5. Ա․ Հարևան, Սևան, հևալ, տերև,կեղև, թև, սև,Երևան,երևալ, Արևիկ,Գևորգ,վերև,ներքևբարև,Իջևան,անոթևան,առջև,հետև։
  6. Բ․ Նաև, թեև, և,արև, տերև,կեղև,անձրև,վերև,ներքև,բարև,առջև,հետև,թև։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s