Չափման միավորների համեմատում

Երկարության չափման միավորներ


․ 1սմ=10մմ
․ 1դմ=10սմ
․ 1մ=100սմ
․ 1մ=10դմ
․ 1կմ=1000մ

Զանգվածի չափման միավորներ
․ 1կգ=1000գ
․ 1ց=100կգ
․ 1տ=1000կգ
․ 1տ=10ց

Ժամանակի չափման միավորներ
․ 1օր=24ժ
․ 1ժ=60ր
․ 1ր=60վ
․ 1տ=12ամիս
․ 1դար=100տարի

Առաջադրանքներ․

1․Համեմատի՛ր։ (աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով >, <, =)
․ 10սմ < 10մ
․ 167սմ = 167սմ
․ 2մ = 20դմ
․ 3դմ 3սմ < 35սմ
․ 13կմ 560մ > 12կմ 560մ
․ 7000կգ < 7000տ
․ 15կգ 350գ = 15350գ
․ 5տ7ց > 5տ 400կգ
․ 8ց 140կգ > 8ց 110կգ
․ 67տ 350գ > 61տ 350գ
․ 5ր 20վ > 4ր 20վ
․ 27ր 10վ < 27ր 30վ

․ 2. Բրիգադը մինչև ընդմիջում քաղեց 2տ450կգ խնձոր, իսկ ընդմիջումից հետո՝ 600կգ
ավելի։ Ամբողջ խնձորը հավասարապես լցրեցին 220 արկղի մեջ և ուղարկեցին պահեստ։
Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր լցրեցին յուրաքանչյուր արկղի մեջ։

2տ 450կգ= 2450 2450+600= 3050 2450+3050= 5500 5500:220= 25

Պատ․ 25 կգ
3․ Անին գնեց 7 միատեսակ տուփ կարագ։ Այդ կարագից 540գ նա օգտագործեց գաթա պատրաստելու համար, իսկ մնացած 860գ-ը պահեց սառնարանում։ Որքա՞ն էր մեկ տուփ կարագի զանգվածը։

540+860= 1400 1400:7= 200

Պատ․ 200 զանգված

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s