Ապարներ և օգտակար հանածոներ

Առաջադրանք
Խմբավորի՛ր  օգտակար հանածոները.


պղինձկավմարմարոսկի, նավթ, ավազալմաստ, կրաքարզմրուխտ, քարածուխ, արծաթ, տուֆ,  բնական գազ, փիրուզ, երկաթ, բազալտ, այլումին, օպալ

շինանյութ  – ավազ, տուֆ, բազալտ, կավ, կրաքար, մարմար 

վառելիք   – նավթ, քարածուխ, բնական գազ                           

մետաղ – պղինձ, ալյումին, երկաթ, ոսկի, արծաթ                   

թանկարժեք քար –   ոսկի, արծաթ, ալմաստ, զմրուխտ, փիրուզ, օպալ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s