Երջանիկ խրճիթը

  • Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի «Երջանիկ խրճիթը» պատմվածքը:
  • Պատմվածքում կանաչով նշված բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Զմրուխտ – վառ կանաչ գույնի թափանցիկ թանկագին քար

Ջրաղաց – հացահատիկ աղալու ջրային աղաց՝ աղորիք

Չիբուխ – ծխամորճ, ծխափող

Մացառ – փշոտ թփաբույս

Քարավան – բեռնատար գրաստների բեռներ ու մարդկանց փոխադրող՝ սովորաբար երկար ճանապարհ

Հովասուն – հով տեղերում սնված՝ մեծացած՝ ապրած, հով, զով

Բուխարի – պատի մեջ շինված վառարան՝ մեծ ու բաց կրակարանով

Երերուն – երերալ

Թևին է տալիս – ինչ-որ մեկի ուսին թխկթխկացնել

  • Պատմվածքում  կապույտով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր:

Մանուկ – երեխա

Սոսափում – խշխշալ

Շավիղ – ուղի, ճանապարհ

Եզերք – սահման

Ուղևոր – ճամփորդ

Շնորհալի – մեծաշնորհ, տաղանդավոր

Շքեղ – գեղեցիկ

Նազելի – հարգելի, պատվելի

Աննկատ – անտես, անտեսանելի

Անհայտացավ – անհետացավ, չքացավ

Վերջալույս – մայրամուտ, արևամուտ, իրիկուն

Խրճիթ – փոքրիկ տուն, տնակ

Ալևոր – ծեր, ծերունի, պառավ

Առավոտ – լուսաբաց, արևածագ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s