Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

1․Հաշվի՛ր՝ օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից։
20․718․50= 20.50.718= 718000

80.60.50= 60.50.80= 240000 30.24.50.20= 30.20.50.24= 14.40000 40.48.25= 40.25.48= 48000 40.70.50= 40.50.70= 140000 50.42.40.20= 50.20.40.42= 16.80000

2․Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը։
840+200-(280-80)=840
550-370-(400:20)=200
700-(700-600).5=200
600-(300+800:4)=100

 1. Խնձորով բարձած մեքենայում արկղերը դասավորված են 4 շարքով, յուրաքանչյուրում՝ 6
  արկղ։ Այդպիսի շարքերով արկղերը 5 շերտով դասավորված են իրար վրա։ Հայտնի է նաև,
  որ մեկ արկղ խնձորի զանգվածը 20կգ է։ Որքա՞ն է մեքենայում բարձաձ ամբողջ խնձորի
  զանգվածը։ 4×6= 24 24×5= 120 120×20= 2400
 2. Համերգային դահլիճում 5 շարքով տեղադրված են 9-ական նստատեղ ունեցող նստարան։
  Յուրաքանչյուր շարքում 6 նստարան է։ Ընդամենը քանի՞ նստատեղ կա այդ դահլիճում։ 5×9= 45 45×6= 270
 3. Եռանկյան մի կողմը 44մմ է, իսկ մյուս երկու կողմերի գումարը 104մմ է։ Հաշվի՛ր այդ
  եռանկյան պարագիծը։ 104+44=148

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s