5-ի բաժանելիության հայտանիշ

Դասարանական և տնային աշխատանքներ

1․ 336-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել, որպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի։  336+9= 345

336+4= 340

4-ով վերջացող

 2․ 418-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի։ 418-3= 415

418-8=410

3-ով և 4-ով վերջացող  

3 5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները։

336+1124= 1460 այո

336+1009= 1345 այո

336+25= 361 ոչ

7366-114= 7252 ոչ

4․ Գրի՛ր 16-ի բոլոր բաժանարարները և 16-ի երեք բազմապատիկ։ 

16 – 1, 2, 8, 16, 4

16 – 16, 32, 48 …

Տնային առաջադրանքներ 

1․ Ասա՛ մի այնպիսի թիվ, որը գումարելով 234-ին՝ ստացված գումարը 5-ի բաժանվի առանց մնացորդի։ 

234+6= 240 234+1= 235

234+9=243

2․ 4516-ից հանրի՛ր մի այնպիսի թիվ, որ ստացված տարբերությունը 5-ի բազմապատիկ լինի։ 

4516-1= 4515

4516-6= 4510

3 5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները։

3036-321= 2715 այո

3362-27= 3335 այո

4251+214= 4465 այո

1326-196= 1130 այո

2345-23= 2322 ոչ

4․ Գրի՛ր 12-ի բոլոր բաժանարարները և 12-ի երեք բազմապատիկ։

12 – 1, 2, 3, 4, 6

12 – 12, 24, 36 …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s