Զույգ և կենտ թվեր դասարանական և տնային աշխատանքներ

Դասարանական առաջադրանքներ
1․ 1, 2, 5, 33, 28, 99, 405, 512, 777, 888, 1416, 1547, 5555, 15325, 152412
թվերից որո՞նք են զույգ, և որո՞նք կենտ։

Զույգ թվեր – 2, 28, 512, 888, 1416, 152412

Կենտ թվեր – 1, 5, 33, 99, 405, 777, 1547, 5555, 15325


2․ Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող զույգ թվերի տարբերությունը։

4 և 2 4-2= 2

8 և 6 8-6= 2

10 և 8 10-8= 2

12 և 10 12-10= 2

14 և 12 14-12= 2

16 և 14 16-14= 2

18 և 16 18-16= 2

20 և 18 20-18= 2


3․ Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։
148 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը:Երկու զույգ թվերի գումարը:
Երկու թվերի գումարը, որոնցից մեկը զույգ է, մյուսը կենտ

147 – 148 – 149 այդ երկու թվերը կենտ են

Երկու զույգ թվերի գումարը զույգ է, զույգ և կենտ թվերի գումարը կենտ է


4․ Կատարի՛ր գործողությունը։

44կմ-2կմ35մ= 41կմ 965մ

62տ210կգ-2տ280կգ= 59տ930կգ


24օր-3օր6ժ= 20օր18ժ


34կմ85մ+2կմ35մ= 36կմ120մ


22տ210կգ+2տ880կգ= 25տ90կգ


2օր16ժ+3օր9ժ= 6օր1ժ


5․ Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։
3360:224=105 3232=168064:52
3018=5486-2468

22004=11233+10771

 1. Երկու թվերի գումարը 480 է։ Այդ թվերից մեկը մյուսից մեծ է 5 անգամ։ Որո՞նք են այդ
  թվերը։
  480։6=80
  80×5=400
 2. Ընտրի՛ր այն թվերը, որոնք տեղադրելով a-ի փոխարեն՝ երկու անհավասարություններն
  էլ միաժամանակ տեղի ունենան։
  6000, 1184, 321, 418, 1, 1150, 1200, 324
  1150<1200 418>1125
  6000>4587 1200<4595
 3. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի։
  (30+1):3= 10 1մ
  (30+1):5= 6 1մ
  (30+1):10= 3 1մ
 4. 6 մեծ և 4 փոքր պարկերում կա 38կգ ալյուր։ 4 մեծ և 4 փոքր պարկերում՝ 28 կգ
  ալյուր։ Որքա՞ն ալյուր կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։ 38-28= 10 10:2= 5կգ 5×4=20 28-20=8 8:4=2կգ
  10․ Դասարանի 31 աշակերտներից 21-ը ցանկություն հայտնեց սովորել անգլերեն,
  իսկ՝ 18-ը՝ իսպաներեն։ Քանի՞ աշակերտ ցանկություն հայտնեց սովորել երկու լեզուներն
  էլ։ 21+18=39 39-31=8

Տնային առաջադրանքներ
1․ Թվարկի՛ր 33-ից մինչև 45-ը ներառյալ բոլոր կենտ թվերը։

33, 35, 37,39, 41,43, 45


2․ Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող կենտ թվերի տարբերությունը։

Տարբերությունը 2 է

3․ Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։
125 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը:Երկու կենտ թվերի գումարը
Որևէ զույգ թվի նախորդ և հաջորդ թվերը

124 – 125 – 126 երկու կենտ թվերի գումարը զույգ է

4․ Կատարի՛ր գործողությունը։

62դմ2սմ-5դմ8սմ= 56դմ 4սմ
12ժ20ր-2ժ40ր= 9ժ 20ր
82կգ-6կգ650գ= 75կգ 350գ
42դմ7սմ+5դմ8սմ= 48դմ 5սմ
12կգ650գ+6կգ450գ= 19կգ 100գ
12ժ20ր+2ժ40ր= 15ժ

5․ Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։
10651։24=444 203=4872:24
2603+3637=6240
48216-215=48001

6․ Երկու թվերի գումարը 560 է։ Այդ թվերից մեկը մյուսից փոքր է 6 անգամ։ Որո՞նք են
այդ թվերը։
560:7=80
80×6=480

 1. Ընտրի՛ր այն թվերը, որոնք տեղադրելով a-ի փոխարեն՝ երկու անհավասարություններն
  էլ միաժամանակ տեղի ունենան։
  6450, 1, 1240, 459,
  a<1245 a>1200
  a>214 a<1800
 2. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի։
  (40+1):4
  (40+2):4
  (40+3):4
 3. 7 մեծ և 5 փոքր պարկերում կա 38կգ բրինձ։ 7 մեծ և 7 փոքր պարկերում՝ 42կգ։
  Որքա՞ն բրինձ կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։

10․ Երեք հաջորդական կանգառներում ավտոբուսից իջնում է 3 ուղևոր, բարձրանում՝ 4-ը։
Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում ամենասկզբում, եթե երեք կանգառներից հետո
դարձավ 15 ուղևոր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s