Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայրի՝ Դսեղի ամբողջ հմայքն ու գեղեցկությունը

Տեսանյութերի հիման վրա գրել տեղեկություններ Լոռվա աշխարհի և Դսեղ գյուղի մասին

Լոռին հայաստանի մեծությամբ երրորդ մարզն է։ Լոռու մարզով հոսում է չորս գետ։ Դսեղն առաջին անգամ հիշատակվում է 15-րդ դ․ սկզբին։ Դսեղի նախկին անունը Զարինջա է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s