Մաս և ամբողջ

Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Կարդա՛ և մեկնաբանի՛ր, թե ինչ են ցույց տալիս հետևյալ գրառումները․

2․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի նշված մասն արտահայտի՛ր թվերով։

1/9

1/3

1/6

3․ Արտահայտի՛ր․1սմ-ը մետրով 1մ-ը 100սմ է, ուստի 1սմ-ը կկազմի 1մ-ի մասը՝ 1սմ=մ 1դմ-ը մետրով

1մ-ը կիլոմետրով – 1կմ=1000մ, 1մ=1/1000կմ

1մմ-ը սանտիմետրով – 1սմ=10մմ, մմ

1կգ-ը տոննայով – 1տ=

4․ Պարզի՛ր՝ ինչի է հավասար նշված մասը, և գրիր՛ հավասարության տեսքով։

Մեկ հարյուրերորդ ցենտները

Մեկ հազարերորդ տոննա

Մեկ հազարերորդ լիտր

Մեկ հազարերորդ կիլոգրամ

Մեկ հազարերորդ կիլոմետր

Մեկ հարյուրերորդ կիլոգրամ

Մեկ հարյուրերորդ մետր

Մեկ հարյուրերորդ դեցիմետր

Մեկ հարյուրերորդ դար

Տնային առաջադրանքներ
1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի նշված մասն արտահայտի՛ր թվերով։

1/4

1/8

1/6

2․ Արտահայտի՛ր․

1ց-ը տոննայով – 1/10

1կգ-ը ցենտներով – 1/100

1գ-ը կիլոգրամով – 1/1000

1ժ-ը օրով – 1/24

1ր-ն ժամանակով – 1ր=60վր

1վ-ը րոպեով – 1/60

1տարին դարով – 1/100

3․ Պարզի՛ր՝ ինչի է հավասար նշված մասը, և գրիր՛ հավասարության տեսքով։

Մեկ տասներորդ մետր – 1դմ

Մեկ տասներորդ սանտիմետր – 1մմ

Մեկ տասներորդ դեցիմետր – 1սմ

Մեկ քսանչորսերորդ օր – 1ժ

Մեկ տասներկուերորդ տարի – 1ամիս

Մեկ յոթերորդ շաբաթ – 1օր

Մեկ վաթսուներորդ ժամ – 1րոպե

Մեկ տասներորդ տոննա – 1ց

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s