Թվի մաս գտնելը

Թվի մաս գտնելը

Թվի մաս գտնելը:  

Օրինակ՝ 24-ի  18 մասը գտնելու համար․

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․ Գտի՛ր թվի նշված մասը

35-ի 1/7 մասը – 1/5

426-ի 1/6 մասը – 1/7

162-ի 1/9 մասը – 1/8

2000-ի 1/10 մասը – 200

2․ Հաշվի՛ր 

360լ-ի  1/12 մասը – 30

510մ2-ու  1/17 մասը – 30

480կմ-ի  1/16 մասը – 30

3․ Ավտոմեքենան պետք է անցներ 240կմ ճանապարհ։ Ճանապարհի 13 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու։

240:3×1=1/3

240-80=160

4․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։ 

1/5 մ = 20սմ

1/20 մ = 10սմ

1/25 կմ = 40 մ

1/5 կգ = 200գ

5․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։ 

2405մլ=24լ5մլ

7006մլ=7լ6մլ

7041=7լ41մլ 

6․ Աննան 24 տետրի համար վճարեց 560դրամ ավելի, քան Անին՝ նույնպիսի 16 տետրի համար։ Արան որքա՞ն պետք է վճարեր 12 տետրի համար։

24×16=8

560:8=10

12×70=840

7․ Ջրավազանում կար 9600լ ջուր։ Այգին ջրելու համար պապիկն օգտագործեց այդ ջրի քառորդ մասը։ Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում։

9600:4×1=2400

9600-2400=7200լ

8․ Ավտոբուսը 4ժ-ում անցավ 240կմ ճանապարհ։ Ավտոմեքենան այդ նույն ճանապարհը քանի՞ ժամում կանցնի, թե գնա ավտոբուսից 20կմ/ժ –ով արագ։

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գտի՛ր թվի նշված մասը

30-ի   1/2 մասը: – 1/5

164-ի  1/4 մասը: – 4/1

3000-ի   1/100 մասը: – 30

2․ Հաշվի՛ր 

240կգ-ի  1/5 մասը – 48

420դրամի  1/6 մասը – 70

18ժ-ի  1/3 մասը – 6

3․ Աննան գնել էր 800գ կարագ, որի 1/5 մասն օգտագործեց թխվածքի համար։ Որքա՞ն կարագ նա օգտագործեց թխվածքի համար։

800:5=160

160×1=160

Պատ՝․ 160գ

4․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։ 

18 տ = 18000կգ

14 ց = 1400կգ

15 ր = 900վ

120 ժ = 7200 ր

112 օր = 2688 ժ 

5․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։ 

3160դմ=316մ*դմ 

5050սմ=50մ50սմ 

6007սմ=60մ7սմ 

6․ 20լ բենզինն արժե 9600դրամ։ Որքա՞ն պետք է վճարել ավտոմեքենայի բաքը 35լ բենզին լցնելու համար։

9600:20=480

480×35=16800

Պատ՝․ 16800դրամ

7․ Աննայի մտապահած թվի և 145-ի գումարը 6 անգամ մեծ է 62-ից։ ո՞ր թիվն է մտապահել Աննան։

62×6=372

372-145=227

Պատ՝․ 227

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s