Մաս և ամբողջ

Մաս և ամբողջ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․  Կարդա՛ և մեկնաբանի՛ր, թե ինչ են ցույց տալիս հետևյալ գրառումները․

Խնձորի 1/4մասը, ձմորուկի կեսը, տարվա 1/10մասը, շրջանի 1/8մասը

2․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի նշված մասն արտահայտի՛ր թվերով։ 

1/9, 1/3, 1/6

3 Արտահայտի՛ր․

1սմ-ը մետրով – 1սմ=1/100մ

1մ-ը 100սմ է, ուստի 1սմ-ը կկազմի 1մ-ի 1100 մասը՝ 1սմ=1100մ 

1դմ-ը մետրով – 1դմ=1/10մ

1մ-ը կիլոմետրով – 1մ=1/1000կմ

1մմ-ը սանտիմետրով – 1մմ=1/10սմ

1կգ-ը տոննայով – 1կգ=1/1000տ

4․ Պարզի՛ր՝ ինչի է հավասար նշված մասը, և գրիր՛ հավասարության տեսքով։

Մեկ հարյուրերորդ ցենտները  1/100ց=1կգ

Մեկ հազարերորդ տոննա – 1/1000տ=1կգ

Մեկ հազարերորդ լիտր – 1/1000լ=1մլ

Մեկ հազարերորդ կիլոգրամ – 1/1000կգ=1գ

Մեկ հազարերորդ կիլոմետր – 1/1000կմ=1մ

Մեկ հարյուրերորդ կիլոգրամ – 1/100կգ=10գ

Մեկ հարյուրերորդ մետր – 1/100մ=1սմ

Մեկ հարյուրերորդ դեցիմետր – 1/100դմ=1մմ

Մեկ հարյուրերորդ դար – 1/100դ=1տարի

Տնային առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի նշված մասն արտահայտի՛ր թվերով։ 

1/4, 1/8, 1/6

2․ Արտահայտի՛ր․

1ց-ը տոննայով – 1/10

1կգ-ը ցենտներով – 1/100

1գ-ը կիլոգրամով – 1/1000

1ժ-ը օրով – 1/24

1ր-ն ժամանակով – 1/60 

1վ-ը րոպեով – 1/60

1տարին դարով – 1/100

3․ Պարզի՛ր՝ ինչի է հավասար նշված մասը, և գրիր՛ հավասարության տեսքով։

Մեկ տասներորդ մետր – 1/10մ=10սմ=100մմ

Մեկ տասներորդ սանտիմետր – 1/10սմ=1մմ

Մեկ տասներորդ դեցիմետր – 1/10դ=1սմ=10մմ

Մեկ քսանչորսերորդ օր – 1/24մասը=1ժ

Մեկ տասներկուերորդ տարի – 1/12տարի=1ամիս

Մեկ յոթերորդ շաբաթ – 1/7շաբաթ=1օր

Մեկ վաթսուներորդ ժամ – 1/60ժամ=1ր

Մեկ տասներորդ տոննա – 1/10տ=1ց

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s