Հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների համեմատումը

Հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների համեմատումը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր։ 

7/123 > 7/103

25/142 = 25/142

17/18 = 17/18

14/19 > 14/16

2․ Համեմատի՛ր

3/5մ > 3/4մ

4/30ժ > 4/15ժ

3 Լրացրու՛ աղյուսակը։

Մասը316324348
Թիվը
48
96

4․ Արան իր ունեցած դրամի 35 մասը ծախսեց գիրք գնելու, իսկ 15 մասը՝ տետր գնելու համար։ Որքա՞ն դրամ մնաց Արայի մոտ այդ գնումնեից հետո, եթե նա ուներ 1000 դրան։

5․ Այգին ունի 1200մ2 մակերեսը, որի 23 մասը զբաղեցնում են խնձորենիները, իսկ մնացած մասը՝ տանձենիները։ Որքա՞ն մակերես են զբաղեցնում խնձորենիները, և որքա՞ն՝ տանձենիները։

6․ Հաշվի՛ր Լուսինեյի տարիքը՝ գիտենալով, որ նա ծնվել է 1992 թվականին։ Քանի՞ տարեկան կլինի նա 5 տարի հետո։ Քանի՞ տարեկան կլինի նա 2040 թվականին։ Ո՞ր թվականին է լրանալու նրա ծննդյան 30 ամյակը։

7․ Անահիտը ծնվել ՝ 1997 թվականի մարտի 12-ին, դրանից 3 տարի 18օր հետո ծնվել է նրա քույրը։ Գտի՛ր քրոջ ծննդյան տարեթիվն ու ամսաթիվը։ 

Տնային առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր։ 

3/4 < 3/5

4/7 > 4/5

6/17 > 6/15

9/29 > 9/28

2․ Համեմատի՛ր

2/5լ  < 2/10լ

7/20կգ  > 7/10կգ

3 Լրացրու՛ աղյուսակը։

Մասը3/43/63/8
Թիվը
48362418
96724836

4․ Վարորդը ձմերուկի 3/5 մասը դատարկեց առաջին խանութում, իսկ մնացած 2500կգ-ը՝ երկրորդ խանութում։ Վարորդը որքա՞ն ձմերուկ դատարկեց առաջին խանութում։

1) 2500:2=1250

2) 1250×3=3750

Պատ․՝ 3750կգ

5․ Երկու թվերի գումարը 200 է։ Դրանցից մեկը 4 անգամ մեծ է մյուսից։ Որո՞նք ն այդ թվերը։ 

1) 200:5=40

2) 40×4=160

Պատ․՝ 160 և 40

6․ Հայկը ծնվել է 2002 թվականին՝ հայրիկից 25 տարի շուտ։ Պապիկը ծնվել է հայրիկից 26 տարի շուտ։ Ո՞ր թվականին է ծնվել հայրիկը։ Ո՞ր դարում է ծնվել պապիկը, և քանի՞ տարեկան է նա հիմա։ 

1) 2002-25=1977

2) 1977-26=1951

3) 25+26=51

Պատ․ ՝ xx- րդ դար, 51 տարեկան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s