Բանավոր մաթեմատիկա

Կանաչ լանջեր նախագծի շրջանակներում չափեցինք մեր դպրոցի արևելյան լանջը։ Լանջի լայնությունը 3մ է, իսկ երկարությունը 18։ Մակերեսը գտնելու համար 3×18=54մ2:

Հարավային լանջի լայնությունը 3մ է, իսկ երկարությունը 25: Մակերեսը գտնելու համար 3×25=75մ2:

Այսօր իմացանք, որ հարավային և արևելյան լանջի մակերեսը միասին կազմում է 54+75=129մ2:

1 քառակուսի մետրը ջրելու համար անհրաժեշտ է 1500լ ջուր։ 129×1500=1935000լ ջուր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s