Հայոց լեզու

3. Տրված տառերն այբբենական կարգով դասավորիր։ Որ տառերն են դուրս մնացել։

Ճ, ջ, ձ, յ, ռ, ր, ց, է, ղ, փ, բ, ս, մ, ո, կ, ը, թ, ծ, վ, գ, ե, ա, ն, ի, տ, հ, պ։

Ա, բ, գ, դ, ե, զ, է, ը, թ, ժ, ի, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն,շ, ո, չ,պ,ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, ու, փ, և, օ, ֆ։

Դ, զ, լ, շ, չ, և, օ, ֆ։

5. Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորիր։

Եղինջ, շյուղ, պատշգամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա, սրճեփ։

Դարպաս, եղինջ, թակարդ, կաթսա, շյուղ, պատշգամբ, սրճեփ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s