Թվանշաններ, Թվերի գրառումը

1․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 848778 թվի գրառման
մեջ։

3

2․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 1234789 թվի
գրառման մեջ։

7

3․ Քանի՞ թվանշան կգործածվի տասներկու էջանոց գրքույկի էջերը
համարակալելու համար։ Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից
ավելի անգամ։

1,2

Կարգեր։ Կարգային միավորներ
4․ Քանի՞ կարգ կա հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում․
● 735 – 3
● 1096 – 4
● 30672 – 5
● 8 – 1
5․ Հետևյալ թվերը ներկայացված են կարգային գումարելիների
գումարի տեսքով։ Ինչպիսի՞ն կլինեն դրանց դիրքային
գրառումները․

8×1000+5×100+6.1=8506

5×100000+4×10000+3×1000+2×100+1×10=543210

6․ Հետևյալ թվերը գրի՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով․
● 734 = 700 + 30 + 4
● 40550 = 40000 + 500 + 50 + 0
● 671000 = 600000 + 70000 + 1000 + 0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s