Մայրենիի ֆլեշմոբ

Ով ալարի, ոչ դալարի

Մի աղջիկ է լինում,շատ ալարկոտ։Առավոտյան բոլորը արթնանում ու գնում էին աշխատելու,իսկ մեր ալարկոտը միշտ պառկում էր ծառերի տակ ու երգում։Թռչուններն էլ միանում էին նրա երգին։Միայն ուտելու ժամանակ առաջինն էր նստում սեղանի շուրջ։Մի օր էլ տանեցիները խաղ են խաղում գլխին։Ափսեի մեջ բրնձով ,չամչով փլավի մեջ մրջյուններ են լցնում ։Հենց սկսում է ուտել ,մրջյունները վրա են տալի,իսկ աղջիկը աթոռից ընկնում է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s