Բանավոր մաթեմատիկա

Այսօր չափելու ենք արևելյան լանջի մակերեսը և խոտհնձիչի օգնությամբ հնձելու ենք այդ լանջի խոտը։

Արևելյան լանջի լայնությունը 3մ է, իսկ երկարությունը 15մ է։

15×3=45մ2

45մ քառակուսի տարածքից հնձել ենք 5կգ:

Քանի որ 1կգ = 1000գ, 5կգ = 5000գ։

Որպեսզի իմանանք 1մ քառակուսուց որքան խոտ ենք հնձել, պետք է 5000:45=110մ2:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s