Բնական թվեր բազմապատկան տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը։
(բազմապատկումը կատարի՛ր)
● 87∙9=9∙87=783
● 25∙33=33∙25=825
● 192∙16=16∙192=3072
● 24∙543=543∙24=13032

2․ Ստուգե՛ք հավասարությունը:
(բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում)

● (8∙3) ∙5=8∙(3∙5)=120
● (2∙18) ∙4=2∙(18∙4)=64

● 11∙(8∙9)=(11∙8) ∙9=792
● 27∙(5∙6)=(27∙5) ∙6=810

 1. Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել
  առավել հարմար եղանակով:
  ● 3∙4∙5=30
  ● 25∙4∙7=700
  ● 20∙10∙17=3400
  ● 38∙24∙5=4560
 2. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և
  զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով:
  4∙25∙138=13800
  2∙14∙25∙5=3500
  6∙4∙5∙20=2400
 3. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով
  բազմապատկումով՝
  ● 290+290+290+290+290+290+290+290+290=2610
  ● 2388+2388+2388=9864
 4. Գործվածքի՝ 36մ երկարություն ունեցող կտորից կարել են
  12միանման թիկնոց։ Քանի՞ մետրգործվածք է անհրաժեշտ 15
  այդպիսի թիկնոց կարելու համար։ 36:12=3 3×15=45
  Տնային առաջադրանքներ

1․ Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը:
(բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում)
● 15∙18=18∙15
● 24∙12=12∙24
● 21∙44=44∙21

2․ Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել
առավել հարմար եղանակով:
● 72∙6∙0
● 15∙4∙11
● 30‧40‧5
● 38‧24‧50

 1. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և
  զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով:

● 8∙3∙5
● 11∙2∙30∙5
● 17∙8∙4∙5

 1. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով
  բազմապատկումով՝
  ● 27+27+27+27+27+27+27
  ● 104+104+104+104+104+104+104

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s