Անգլերենի ֆլեշմոբ

I. Տրված են բառեր և դրանց բացատրությունները: Գրեք ճիշտ բառերը իրենց բացատրությունների տակ: Ruler, pen, key, rubber we write with it, we measure things with it, we erase things with it, we open doors with it

1. We open doors with it.

Key

2. We measure things with it.

scales

3. We erase things with it.

ruler

4. We write with it.

pencil, pen

II. Պատկերացրու, որ լրագրող ես և հարցազրույց ես վերցնում քո սիրած երգչից կամ դերասանից: Թարգմանիր այս երևակայական հարցազրույցը անգլերեն:

Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք: Ես լավ եմ, իսկ դուք ինչպե՞ս եք:

Hello, how are you? I’m fine, how are you?

Ես լավ եվ նույնպես: Որտե՞ղ եք ապրում:

I’m fine too. Where do you live.

Ես ապրում եմ Ամերիկայում:

I live in America.

Քանի՞ տարեկան եք:

How old are you.

Ես 35 տարեկան եմ:

I am 35 years old.

Դուք սիրու՞մ եք ձեր մասնագիտությունը (profession):

Do you like your profession?

Այո, ես սիրում եմ իմ մասնագիտությունը:

Yes, I love my professions.

Ո՞րն է ձեր ամենասիրելի (most favorite) երգը (դերը-role):

What is your most favorite sing, role.

Ես սիրում եմ իմ բոլոր երգերը (դերերը):

I love my all sing, roles.

Շնորհակալություն.

Tհank you․

Գրիր 4 գործողություն, որոնք կատարելու ես հաջորդ շաբաթ: Օրինակ՝ I think I will go to the Zoo. Maybe I will visit my grandparents.

I’m going to a gymnastics class․

I’m going on a trip․

I’m going to the library․

I’m going to a children’s park․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s