Ինչ է բնությունը

  1. Նկարագրեք որևէ երևույթ և նշեք դրա առաջացման պատճառներն ու առաջացրած հետևանքները։ Ջրից հետո երկաթը ժանգոտվում է, անձրևից հետո վէ լինում, երկնքում իր դիրքն է փոխում Լուսինը
  2. Ըստ դասանյութում բերված նկարների՝ աղյուսակում գրեք կենդանի և անկենդան բնության մարմինների անուններ:

Կենդանի բնության մարմիններ

Խոտերը

ծառերը

բույսերը

ծաղիկները

ջուր

մարդը

Անկենդան բնության մարմիններ

Քարերը

փայտը

քանոնը

մատիտը

շենքը

աթոռը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s