Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

 • 8‧(7+5)= 8×7+8×5=96
 • 4‧(91+64)= 4×91+4×64=620
 • (375+58) ‧2= 2×375+2×58=866
 • (119+32) ‧100= 100×119+100×32=15100

2. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․ 

Օրինակներ՝

194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400 

164‧80-164‧30=164‧(80-30)=164‧50=8200 

 • 132‧70+70‧68= 70x(132+68)=70×200=14000 
 • 973‧37-27‧37= 37x(973-27)=37×946=35002
 • 388‧99+12‧99= 99x(388+12)=99×400=39600
 • 462·120-462·70= 462x(120-70)=462×50=23100

3. Հաշվե՛ք    առավել   հարմար եղանակով․ 

Օրինակներ՝ 

194‧40+194‧50+19410=194‧(40+50+10)=194‧100=19400 

164‧80-164‧20-164‧10=164‧(80-20-10)=164‧50=8200 

 • 251·256+251·122+251·34= 251x(256+122+34)=251×412=103412
 • 361·145+361·53+361·52= 361x(145+53+52)=361×250=90250
 • 164·243-164·53-164·9= 164x(243-53-9)=164×181=29684

4. Մարդատար գնացքը կազմված է 16 վագոնից, որորնցից յուրաքանչյուրում կա 56 տեղ։ Քանի՞ ազատ տեղ է մնացել, եթե գնացք է նստել 837 ուղևոր։ 

16×56=896

896-837=59

5․ Առաջին գրքում կա 256 էջ, երկրորդում՝ 80 էջով ավելի, իսկ երրորդում՝ երկրորդից 112 էջով ավելի։ Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում։ 

256+80=336

336+112=448

Պատ․՝ 448

Տնային առաջադրանքներ 

1.Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

 • 6‧(9+6)= 6×9+6×6=90
 • (37+5)‧20= 20×37+20×5=840
 • (10-3)‧11= 11×10-11×3=77
 • (11-9)‧12= 12×11-12×9=24 

2.  Հաշվե՛ք    առավել   հարմար եղանակով․ 

 • 7‧3+7‧5+7‧2= 7x(3+5+2)=7×10=70
 • 4‧9+4‧11+4‧3= 4x(9+11+3)=4×23=92
 • 25‧2+25‧3+25‧5= 25x(2+3+5)25×10=250
 • 32‧16+32‧4+32‧5= 32x(16+4+5)=32×25=800

3.  Եթե թիվը գումարենք ինքն իրեն և ավելացնենք 15, կստանանք 137։ Ո՞րն է այդ թիվը։ 

137-15=122

122:2=61

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s