Հայոց լեզու․ 20.11.2021

68. Մարտ – ամիս

Մարտ – կռիվ, պատերազմ

Սեր – զգացմունք

Սեր – կաթի սեր

Հոր – հայրիկ

Հոր – խոր փոս

Հոտ – բույր

Հոտ – ոչխարների խումբ

Անտառ – խիտ ծառերով վայր

Անտառ – առանց տառ

Արի – քաջ, ուժեղ

Արի – մոտ արի

Կար – զգեստ կարել

Կար – ինչ որ բան կար

69. Որ խոսքը կարճ կապեր, ավելորդ բաներ չէր ասի։

Պարանը երկար չէր, աշտարակի ծայրին չհասավ։

Գլուխը խոնարհ էր ու սիրտը կոտրված։

Դույլը ջրհորը իջեցներ թե չե, թզուկը հայտնվելու էր։

Դռան ժանգոտ կողպեքի վրա ինչ-որ թուղթ դրեց ու գնաց։

Եթե պատուհանը ծածկի, ցուրտ չի լինի։

70. Հեռվում երևացին նավեր։ – ինչեր

Հեռվու երևացողը նավ էր։ – ինչ

Քաղաքում կային այգիներ։ – ինչեր

Դա քաղաքի ամենամեծ այգին էր։ – ինչը

Ինձ ծանոթ ձայն էր։ – ինչ

Եթե բարձր ձայներ, ամպայման կլսեինք։ – ինչեր

Ջեր տղան էր եկել։ – ով

Տղաները եկան, որ օգնեն։ – ովքեր

Դա առաջնորդին ծանոթ նետ էր։ – ինչ

Տղան փետուրներից սարքել էր նետեր։ – ինչեր

Որ դիպուկ նետեր, նետեր ոսկե խնձորը կգցեր։ – ինչ աներ

72. Ծառերին արթնացնողը քամին էր։

Այդ օրվանից հետո շատ քամիներ են փչել։

Տարբեր պարեր են սովորեցնում դպրոցում։

Դա չտեսնված մի պար էր։

Պարտեզի բոլոր ծաղիկները սպիտակ են։

Եթե բոլոր ծաղիկները միանգամից սպիտակեն լա՞վ կլինի։

Թող հենց հիմա աչքերը փակեն ու քնեն։

Բոլոր դռները փակ են, մի՞թե տանը մարդ չկա։

Անծանոթ համ էր, այդ մրգից չէի կերել։

Տարբեր խոհարարներ եփած նույն անունով ճաշերը տարբեր համեր ունեն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s