Ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերես և ծավալ. 25.11.2021

1․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 2 սմ, 9 սմ,  11 սմ։

2x9x2=36սմ

2x11x2=44սմ

9x11x2=198սմ

36+44+198=278սմ2

2x9x11=1983

2․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 5 դմ, 7 դմ,  8 դմ։

5x7x2=70դմ

5x8x2=80դմ

7x8x2=112դմ

70+80+112=262դմ2

5x7x8=280դմ3

3․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 սմ,  12 սմ, 10 սմ։

6x12x2=144սմ

6x10x2=120սմ

12x10x2=240սմ

144+120+240=504սմ2

6x12x10=720սմ3

4․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 13 սմ, 15 սմ,  10 սմ։

13x15x2=390սմ

13x10x2=260սմ

15x10x2=300սմ

390+260+300=950սմ2

13x15x10=1950սմ3

5․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ,  12 սմ, 10 սմ։

11x12x2=264սմ

11x10x2=220սմ

12x10x2=240սմ

264+220+240=724սմ2

11x12x10=1320սմ3

6․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝         

 3 դմ,  20 սմ, 10 սմ։

3x20x2=120սմ

3x10x2=60սմ

20x10x2=400սմ

120+60+400=580սմ2

3x20x10=600սմ3

7․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ, 12 սմ, 14 սմ։

11x12x2=264սմ

11x14x2=308սմ

12x14x2=336սմ

264+308+336=908սմ2

11x12x14=1848սմ3

8․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

15 սմ, 16 սմ, 17սմ։

15x16x2=480դմ

15x17x2=510սմ

16x17x2=544սմ

480+510+544=1534սմ2

15x16x17=4080սմ3

9․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

10 սմ, 12 սմ, 14 սմ։

10x12x2=240սմ

10x14x2=280սմ

12x14x2=336սմ

240+280+336=856սմ2

10x12x14=1680սմ3

10․ Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ խնդիրներ։

Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

13սմ, 10սմ, 6սմ

13x10x2=260սմ

13x6x2=156սմ

10x6x2=120սմ

260+156+120=536սմ2

13x10x6=780սմ3

Հաշվեք մանդարինի արկղի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

10դմ, 14դմ, 5դմ

10x14x2=280դմ

10x5x2=100դմ

14x5x2=140դմ

280+100+140=520դմ2

10x14x5=700դմ3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s