Քարոլորտ. Երկրի ներքին կառուցվածքը․ 1.12.2021

Հարցեր

1. Ի՞նչ շերտերից են կազմված Երկիրը:

Երկրագունդը կազմված է երեք շերտերից՝ միջուկից, միջնապատյանից և երկրակեղևից:
2. Ի՞նչ է քարոլորտը:

Քարոլորտ են անվանում Երկրի պինդ միասնական թաղանթը, որը կազմված է երկրակեղևից և միջնապատյանի վերին մասից:
3. Ինչպիսի՞ կարծր ապարներ կան:

Կարծր ապարներ են, օրինակ՝ քարերը, քարածուխը, քարաղը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s