Հայոց լեզու․ 2.12.2021

82. Մեկ իմաստ ունեցող բառեր

Նկար

Գլուխ

Հինգ

Ուրախ

Փետուր

Շյուղ

Գրպան

Քաղաք

Անուն

Երկու իմաստ ունեցող բառեր

Ուրախություն

Փետրագնդակ

Նորություն

Երկմտություն

Շաբաթական

Օրացույց

Գլուխկորույս

83. Ա խմբում պարզ բառեր են, որովհետև ունեն մեկ իմաստ։

Բ խմբում բարդ բառեր են, որովհետև ունեն երկու իմաստ։

85. Այն բառերը, որոնց մեջ հնարավոր չէ առանձնացնել բառ կազմող իմաստակիր մասեր, պարզ բառեր են․ օրինակ ծով, նկար, ջուր։

Այն բառերը, որոնք հնարավոր է բաժանել բառ կազմող իմաստակիր մասերի, բաղադրյալ բառեր են․ օրինակ հեռախոս – հեռ + ա + խոս, բարկություն – բարկ + ություն, անկարգություն – ան + կարգ + ություն, տխրություն – տխուր + ություն:

86. ա) կտցաձև, կտցահարել, կտցաչափ։ – կտուց

Կտցաձև – կտուցի ձև ունեցող

Կտցահարել – ինչ-որ մեկին կտուցով խփել

Կտցաչափ – կտուցի չափ ունեցող

բ) ուղղագրություն, ուղղագիծ, ուղղամիտ, ուղղություն։ – ուղիղ

Ուղղագրություն – ուղիղ գրել

Ուղղագիծ – ուղիղ գիծ

Ուղղամիտ – ուղիղ միտք ունեցող

Ուղղություն – ուղղույթուն ցույց տվող

գ) ուղեկից, ուղևոր, ուղեմոլոր, ուղևորել։ – ուղևոր

Ուղեկից – ուղեկցող

Ուղևոր – ճամփորդող մարդ

Ուղեմոլոր – ճամփան կորցնել

Ուղևորել – փանապարհ դնել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s