Մայրենի․ 6.12.2021

  • Ավ. Իսահակյանի «Արևի մոտ» հեքիաթից դո՛ւրս գրիր ան նախածանց ունեցող բառերը: Օրինակ՝ անգութ, …

Անտուն

Անընդհատ

Անվախ

Անգութ

Անտեր

Անծանոթ

90. Սառը – սառնասիրտ, սառնամանիք, սառնաշունչ

Միտ (մր) – մտախոհ, մտածել, մտածկոտ

Մուր (մր) – ածխամուր, մոխրոտիկ, մոխրաման

91. Ամպոտ – ամպ + ոտ

Քարոտ – քար + ոտ

Օդային – օդ + ային

Անշնորհք – ան + շնորհք

Դժգոհ – դժ + գոհ

Հեռավոր – հեռու + ավոր

Բարություն – բարի + ություն

Գրավոր – գիր + ավոր

Անորոշ – ան + որոշ

Տհաճ – տ + հաճելի

92. Թութ – թթենի, թթոտ, թթեղեն

Կարմիր – կարմրոտ, կարմրավուն

Փուշ – անփուշ, փշյա, փշենի, փշոտ, փշավոր

Ոսկի – ոսկյա, ոսկոտ, ոսկեղեն

Տուն – անտուն, տնավոր

Գույն – անգույն, գունոտ, գունավոր

Կաթ(ն) – անկաթ, կաթոտ, կաթնեղեն

Խորհուրդ – անխորհուրդ, խորհրդարան, խորհրդավոր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s