Հայոց լեզու 5

185․ Շունը մռմռում էր․ երևի նեղացրել էին։

Միլենան մռմռում էր․ երևի նեղացրել էին։

Անին ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Շունը ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Ասեղը ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

Երեխան ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

186․ Ա և Բ խմբերում մեկ բառը եզակի է, իսկ մնացածը հոգնակի, Գ խմբում հատիկները անշունչ են, իսկ մնացածը շնչավոր։

187. Ա խմբի բառերը եզակի են, իսկ Բ խմբի բառերը հոգնակի։

188. Ա․ Սար, հայ, կաթիլ, ուսուցիչ, մայր, մատանի, տատ, կատուն, թութակ, գրպան։

Բ․ Սարեր, հայեր, կաթիլներ, ուսուցիչներ, մայրեր, մատանիներ, տատեր, կատուներ, թութակներ, գրպաններ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s