Մայրենի․ Տնային առաջադրանք

Բարի կեսօր սիրելի դասընկերներ, արտագրե՛ք՝ տրված բառերը լրացնելով յա, իա, եա երկհնչյունները։

Հեքիաթ,  ակցիա,   բամիա, այծյամ,  էներգիա,  Անդրեաս,  եղյամ,

էքսկուրսիա, խավիար,  կղզյակ,  Սուքիաս,  կրիա,   միլիարդ,  վայրկյան,  Բենյամին,

մումիա,  Սիսիան,  փասիան,  միմյանց,  Արաքսյա, դաստիարակ,  լյարդ,  քիմիա,

օվկիանոս, անցյալ, Ազարիա, Անանիա, Եղյա  Երեմիա,  հեծյալ,

Զաքարիա, Մարիամ, Ամալյա,  Օֆելյա։

Իսկ այտեղ ըստ անհրաժեշտության գրեք յ տառը։

Կայուն, հայելի, Միքայել, զրոյական, էություն, նայել, վայելել,

 էակ,   ատամնաբույժ, Ռաֆայել, միայն, պոեմ, պոետ,

միասին, հիանալ, թեյել, խնայել, հիանալ, որդիական։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s