Օքսիդներ

Սովորել ՝ Օքսիդներ թեման

Տնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերին

  1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ:

Արդեն գիտեք, որ թթվածնի և այլ նյութերի մեջ տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիաները օքսիդացման ռեակցիաներ են։ Դրանց հետևանքով առաջացած նյութերն անվանում են օքսիդներ։

  1. Ո՞րն է օքսիդացման ռեակցիան:

Արդեն գիտեք, որ թթվածնի և այլ նյութերի մեջ տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիաները օքսիդացման ռեակցիաներ են։

  1. Ի՞նչ կիրառություն ունեն ձեզ ծանոթ օքսիդները:

Օքսիդները կիրառում են շինարարությունում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s