Հայերի ծագումը

Հարցեր

• Ո՞րն է հնդեվրոպական նախահայրենիքը։

Հնդեվրոպական նախահայրենիքը կենտրոնական շրաջանը ՝ Հայկական լեռնաշխարհն է։

• Ի՞նչ գիտեք հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի մասին։ Ի՞նչ այլ լեզվաընտանիքներ կարող եք նշել։

Հայերը պատկանում են աշխարհի ամենաբազմանդամ լեզվաընտանիքին։ Այն կոչվում է հնդեվրոպական, քանի որ այդ լեզվաընտանիքի լեզուները գործածվում են Հնդկաստանի արևելքից մինչև Եվրոպայի արևմուտք ձգվող տարածքում։

• Ի՞նչ է ավանդազրույցը։

Ավանդազրույցների մեջ ամենահինը և արժեքավորը հայկական ավանդազրույցն է, որը հայտնի է նաև «Հայկ և Բել» առասպել անունով։

• Ներկայացրե՛ք հայերի ծագման մասին պատմող հայկական ավանդազրույցը։

Հայերի ծագման մասին ավանդազրույցներ են եղել դեռևս հին ժամանակներում։ Դրանցից հնագույն հայկական ավանդազրույցն է։ Դրա համաձայն ՝ հայերը դյուցազուն Հայկի ճառանգներն են։

աղբյուրներ

հայոց պատմության դասագիրք, էջ 29-32

տեսաֆիլմ

http://armenianhouse.org/harutyunyan/05-heroes.html

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s