Վաղ պետական կազմավորումները Հայաստանի տարածքում

Հարցեր

• Պետական ի՞նչ կառուցվածք ուներ Արատտան, ո՞րն էր նրա հովանավոր աստվածը։

Արատտան Հայկական լեռնաշխարհի մինչ օրս հայտնի առաջին վաղ պետական կազմավորումն է։ Արատտայի հովանավոր աստվածն էր Հայկը։ Նա իմաստության և ջրերի աստված Հայայի որդին էր։

• Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրեք Հայասսա թագավորության մասին։

Հայասա թագավորությունը Ք․ ա․ 15-13 դարերում Հայաստանից արևմուտք բնակվում էին խեթերը։ Նրանք հայերին ազգակից հնդեվրոպական ժողովուրդ էին։

• Մի քանի նախադասությամբ պատմեք Նաիրի երկրի մասին։

Նաիրի երկիրը Ք․ ա 13-10 դարերում Ասորեստանի արքաները Հայաստանի հարավում և Վանա լճի ավազանում բազմիցս հիշատակում են Նաիրի երկիրը։ Նաիրիի բազմաթիվ արքա-առաջնորդներ դաշինք էին կնքել ընդհանուր թշնամու Ասորեստանի դեմ պայքարելու համար։

Աղբյուրներ
Դասագիրք, էջ 34-37
տեսաֆիլմ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s