Հայոց Պատմություն

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - d091d0b5d0b7-d0bdd0b0d0b7d0b2d0b0d0bdd0b8d18f-2.jpeg

Հարցեր

• Ներկայացրե՛ք և բնութագրե՛ք նախնադարի փուլերը, ի՞նչ զարգացում/փոփոխություն նկատվեց փուլերից յուրաքանչյուրում։

Նախնադարի փուլերն են եղել քարի դարը, բրոնզի դարը, պղինձի դարը։ Քարի դարում բոլորը օգտագործում էին քարից պատրաստված գործիքներ։ Բայց հետո եկավ բրոնզի դարը, այդ ժամանակաշրջանում մարդիկ բրոնզից ստանում էին տարբեր գործիքներ, սովորեցին բրոնզը ձուլել և ստանալ տարբեր գործիքներ։

• Մի քանի նախադասությամբ պատմե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի մասին։

Գտնվում է մերձ արևադարձային գոտում, չոր ցամաքային կլիմա ունի։ Նախկինում կոչել են ծովից ծով Հայաստան, իսկ հիմա Հայկական լեռնաշխարհի կեսը Հայաստանի տարածքում չէ։

• Ի՞նչ գործոններ են հարկավոր պետության ստեղծման համար։ Ի՞նչ է պետությունը։

Հետագայում ցեղային միություններից ձևավորվեց պետությունը։

• Ներկայացրե՛ք վաղ պետական կազմավորումները։

Վաղ պետական կազմավորումները դրանք փոքր քաղաք պետություններ են։ Վաղ պետական ժամանակներում ապրում էին շատ թագավորություններ՝ Արատտան, Հայասսան և Նաիրին։

• Ե՞րբ և ի՞նչ հանգամանքներում է ձևավորվել Վանի թագավորությունը։

Վանի թագավորությունը ստեղծվել է Ք․ ա․ IX դարում։ Քանի որ Ասորեստանի հարձակումները շատացել էին, Հայկական պետականությունը միավորվեց ընդhանուր թշնամու դեմ և ստեղծվեց Վանի թագավորությունը։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s