Վանի թագավորության հզորացումը

Ի՞նչ գործոններ նպաստեցին Հայաստանը մեկ միասնական պետության մեջ համախմբելուն։

Մի կողմից ընդհանուր թշնամու վտանգը, մյուս կողմի Հայկական լեռնաշխարհի բնակիչների ազդեցությունն արագացրին ողջ Հայաստանը մեկ միասնական պետության մեջ համախմբելու գործնթացը։

Պատմե՛ք Իշպունինի արքայի օրոք սկսված և Մենուայի օրոք շարունակված բարեփոխումների մասին։

Վանի թագավորության հզորացման և ողջ Հայաստանի միավորման գործում կարևոր դեր խաղացին Իշպուինի արքայի սկսած և նրա որդի Մենուայի շարունակված բարեփոխումները։

Ներկայացրե՛ք Մենուա արքայի գերիշխանության սահմանները։

Մենուա արքան իր գերիշխանությունն է հաստատում Ուրմիա լճի ավազանից հարավ և Եփրատ գետից արևմուտք։

Աղբյուրներ
Դասագիրք, էջ 46-48

տեսաֆիլմ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s