Վանի աշխարհակալ տերությունը

Հարցեր


•Ներկայացրե՛ք Վանի տերության սահմանները Արգիշտի թագավորի օրոք։

Սարդուրի II-ի օրոք (Ք․ ա․ 764-735 թթ․): Նրա գահակալման շրջանում Վանի տերությունն ունեցել է տարածքային ամենամեծ աճը։

•Մինչև ու՞ր էին ձգվում Արգիշտի Ա-ի քաղաքական ազդեցության ոլորտները։

Գերիշխանությունը ստեղծվել է թագավորության սահմաններից հեռու մինչև Փոքր Ասիա և Պարսից ծոց։ Իսկ նրա քաղաքական ոլորտերը ձգվել են մինչև Հյուսիսային Կովկաս և Զագրոսի կենտրոնական շրջաններ։

  • Համեմատե՛ք Արգիշտի Ա-ի և Սարդուրի Բ-ի նվաճումները։

Արգիշտի Ա-ն ստեղծեց Էրեբունին Ք․ ա․ 782թ․, իսկ հետո Հայաստանը։ Դրանից հետո վեց տարի անց նա ստեղծեց Արգիշտիխինիլին։ Իսկ Սարդուրի Բ-ն հարավում վերագրավեց Բաբելոնիան, իսկ հարավ-արևմուտքում տիրեց Դամասկոսի թագավորությանը։ Այսպիսով Արգիշտի Ա-ի և Սարդուրի Բ-ի օրոք Վանի թագավորությունն Առաջավոր Ասիայի ամենաուժեղ պետությունն էր։

Դասագիրք, էջ 50-53

տեսաֆիլմ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s