Բնագիտություն․ Տնային առաջադրանք

Սովորել՝ Մոլեկուլ:Քիմիական բանաձև:

Մոլեկուլների վերաբերյալ տեսանյութ:

Պատասխանել հարցերին:

 1. Սահմանե՛ք քիմիական բանաձև հասկացությունը:

Քիմիական բանաձևը դա քիմիական տարրերի նշանների օգնությամբ նյութի բաղադրությունն արտահայտող բանաձև։

 1. Ի՞նչ է ինդեքսը, և ե՞րբ է այն օգտագործվում:

Թիվը, որը բանաձևում գրվում է քիմիական նշանից ներքև և աջ, անվանվում է ինդեքս։

 1. Ի՞նչ տեղեկություն է ՙՙհաղորդում՚՚ քիմիական բանաձևը նյութի վերաբերյալ:

Քիմիական բանաձևը ցույց է տալիս նյութի բաղադրությունը, գրառելով նշանները և ինդեքսը։

 1. Կարդացե՛ք քիմիական բանաձևերն ու շարադրե՛ք դրանցից ստացված տեղեկությունները.
  ա. CuO — ցե – ու – օ
  բ. NaOH — էն – էյ – օ – հաշ
  գ. LiH — էլ – այ – հաշ
  դ. SiO2 — էս – այ – օ – երկու
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s