Ամբողջ թվերի բազմապատկում. առաջադրանքներ 2

597. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ հակադիր ամբողջ թվերից յուրաքանչյուրը ստացվում է` մյուսը –1-ով բազմապատկելու միջոցով։

Պատ․՝ այո

598. Ինչի՞ է հավասար a և b ամբողջ թվերի արտադրյալի բացարձակ արժեքը։ Պատասխանը գրի՛ առեք տառային նշանակումներով։

Axb= |axb|= |ab|

600. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու ամբողջ թվերի տարբերությունը, եթե՝

ա) նվազելիից հանենք –5 – տարբերությունը 5-ով կնվազի

բ) նվազելիին գումարենք –7 – տարբերությունը 7-ով կնվազի

գ) հանելիից հանենք –2 – տարբերությունը 2-ով կմեծանա

դ) հանելիին գումարենք –3 – տարբերությունը 3-ով կմեծանա

603. Հաշվե՛ք.

ա) | – 4 – *|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը = -1

բ) |5 – * – 8|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը = -12

գ) |* – 2| + |* – (–1)|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը = 11

604. Տրված են –7 և +5 թվերը։ Գտե՛ք նրանց տարբերության բացարձակ արժեքը և նրանց բացարձակ արժեքների տարբերությունը։

12 և 2

606. Ինչի՞ է հավասար նույն նշանն ունեցող երկու ամբողջ թվերի գումարի բացարձակ արժեքը։

Գումարը հավասար է այդ թվերի բացարձակ արժեքների գումարին։

607. Բանվորը պատրաստեց 60 մանրակ՝ այդպիսով աշխատանքը կա[1]տարելով 120 %-ով։ Քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր բանվորը։

100×60:120= 50

Պատ․՝ 50մանրակ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s