Բնագիտություն

1․ Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ

Երկաթի մակերևույթին ժանգի առաջացումը

2․ Լուսասինթեզը համարվու՞մ է քիմիական ռեակցիա

Այո

3․ Նյութերին ի՞նչ կարևոր պայման է պետք միմյամց հետ փոխազդելու համար

Պետք է տաքացնել