Երրորդ կանգառ

Իմ զանգվածը՝ 25կգ

Իմ զանգվածը ուսապարկով՝ 29կգ

Ուսապարկի զանգվածը՝ 4կգ

Իմ զանգվածը, արտահայտված գրամով՝ 25000գ

Իմ զանգվածը ուսապարկով, արտահայտված գրամով՝ 299000գ

Ուսապարկի զանգվածը, արտահայտված գրամով՝ 4000գ

Առաջին և երկրորդ կանգառներ

Պատկերի անվանումը – քառակուսի

Կողմը – 8սմ

Պարագիծ – 8×4=28սմ

Մակերես – 8×8=64

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով – 28×10=280

Պատկերի անվանումը – ուղանկյուն

Կողմը – 15սմ

Պարագիծ – 15×4=60սմ

Մակերես – 15×15=225

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով – 60×10=600