Մեղվապահ պապը

Մեղվապահ է Արմո պապս, աստվածատուր մեղվապահ։

Հիվանդանաս ՛ անուշ մեղրով կբուժի քեզ անհապաղ։

Կբուժի ու կպատմի քեզ ծաղիկներից, դաշտերից

ԵՎ, իհարկե, ամենից շատ ՛ մեղուներից պաշտելի։