Մայրենի, տնային առաջադրանք

Օրինակ ամպիկ,անպանման,ամպածածկ բառերը, եթե համեմատենք կտեսնենք, որ նրանք տարբեր կազմություն ունեն, բայց բոլորն ունեն ամպ արմատը։ Բառի մյուս մասը կոչվում է ածանց։ Ածանցն այն մասնիկն է որը բառին միանում է սկզբից կամ վերջից։

Մայրենի