Տնային առաջադրանք 9

1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։
․ 485, 5, 487, 1478, 658

1478, 658, 487, 485, 5
․ 648, 478, 1584, 158647

158647, 1584, 647, 478
․ 55432, 6875, 436, 55429, 6869, 412, 99, 222222, 8

222222, 55432, 55429, 6875, 6869, 436, 412, 99, 8
2․ Թվերը դասավորել աճման կարգով։
․ 4784, 348, 4789, 14

14, 348, 4784, 4789
․ 147, 14, 1854, 256478, 147651

14, 147, 1854, 147651, 256478
3․ Առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1450լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 2
անգամ քիչ։ Որքա՞ն ջուր կարող է ջրավազան լցվել 1 ժամում երկու ծորակներով
միաժամանակ։

1450 : 2 = 725

1450 + 725 = 2175լ
Տնային առաջադրանքներ․
1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։
․ 14, 2, 5, 147, 47

147, 47, 14, 5, 2
․ 1458, 6587, 148758, 159654

159654, 148758, 6587, 1458
2․ Թվերը դասավորել աճման կարգով։
․ 11, 9, 458647, 147147

9, 11, 147147, 458647
․ 678, 158, 14013, 18

18, 158, 678, 14013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s