Գետեր, լճեր

Հարցեր և առաջադրանքներ


1. Ի՞նչ է գետը: Գետը ջրային համակարգ է, որն ունի առանձին համակարգ։

Continue reading “Գետեր, լճեր”

Նուկիմ քաղաքի խելոքները

1. Բնութագրի՛ր «Նուկիմ քաղաքի խելոքները» հեքիաթի պատգամավորներին և թագավորին:  Թագավորը հարուստ էր, խաբեբա, խորամանկ և խելացի։ Պատգամավորները անգետ էին, որովհետև չէին իմանում, թե շաքարը, խաղողը, տաքդեղը ինչ է, աղքատ և անխելք։

Continue reading “Նուկիմ քաղաքի խելոքները”